top of page

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ GLA

LEARN - SHARE - GROW

Where beauty Begins...

Dr. Lee Yong Haeng

Dr. Lee Yong Haeng

Viện trưởng bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ Wellga

코앤영ai[7316]-04.png
 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Wellga.

 • Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật xóa nhăn Hàn Quốc. 

 • Phó chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn - Trung. 

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Châu Á.

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội chống lão hóa thẩm mỹ quốc tế Apgujeong.

 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Giám đốc điều hành của Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ BC .

Dr. Lee Jong Hoon
Viện trưởng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Me Born

코앤영ai[7316]-05.png
 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Me Born.

 • Giám đốc Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Sangsang. 

 • Giám đốc Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc. 

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Béo phì Hàn Quốc. 

 • Thành viên đầy đủ của Diễn đàn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc

 • Đại học Quốc gia Seoul Khoa Y tế Công cộng

 • Được trao thưởng bởi Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi.

Dr.-Lee-Jong-Hoon.png
Dr.-Kang-Hwa-Sin.png

Dr. Kang Hwa Sin

Viện trưởng bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Youth Clinic

 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Chung Chun.

 • Thành viên sáng lập của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Thành viên đầy đủ của Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế.

 • Thành viên đầy đủ của Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Bản.

 • Thành viên đầy đủ của phẫu thuật thẩm mỹ Trung Quốc.

 • Giám đốc nhóm nghiên cứu nâng mũi.

 • Giám đốc Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Giám đốc, Nhóm Nghiên cứu Phẫu thuật Không xâm lấn. 

Dr. Kim Jae-Cheol

Viện trưởng bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ JK.

jk로고.JPG
 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ JK.

 • Thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ béo phì Hàn Quốc.

 • Thành viên chính thức của Hiệp hội y học laser Hàn Quốc.

 • Thành viên chính thức của Hiệp hội vi phẫu Hàn Quốc.

 • Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Châu Á Thái Bình Dương.

 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế.

 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế.​

Dr. Kim Jae-Cheol
Dr. Son Won Sang

Dr. Son Won Sang

Viện trưởng bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ  Co & Young

코앤영ai[7316]-02.png
 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ      Co & Young Clinic.

 • Bác sĩ tai mũi họng.

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội tái tạo thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc.

 • Giám đốc kế hoạch học thuật Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội tai mũi họng Hàn Quốc.

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Khoa học Hàn Quốc.

 • Thành viên Hiệp hội Laser thẩm mỹ Hàn Quốc.

Dr. Eun Mun Gi 

Viện trưởng bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Miso-an

코앤영ai[7316]-03.png
 • Viện trưởng của bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ  Miso-an.

 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Busan.

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Thành viên đầy đủ của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Da và Tóc bằng Laser Hàn Quốc.

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Y học Laser và Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc.

Dr.-Eun-Mun-Gi-1.png
Dr. Ok Ji Hye

Dr. Ok Ji Hye

 • Chứng chỉ đào tạo về Đánh giá và điều trị cơn đau từ Đại học Y Harvard.

 • Chuyên gia Y học Gia đình.

 • Tốt nghiệp Trường Y Đại học Quốc gia Busan.

 • ​​Thành viên chính thức của Hiệp hội Y học Gia đình Hàn Quốc.

 • Thành viên của Hiệp hội Béo phì Hàn Quốc.

 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser Lâm sàng Hàn Quốc.

 • Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc.

 • Chứng nhận khóa học chăm sóc dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Bệnh nhân Hàn Quốc.

 • Chứng nhận khóa học TPI.        

5
6
bottom of page